Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022

Hội nghị đại lý 2022 diễn ra ngày 10/08/2022, là sự kiện tổng kết, đánh giá các kết quả kinh doanh và dịch vụ hệ thống đại lý HTCV trong 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai các kế hoạch 6 tháng cuối năm.
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hyundai Phố Hiến hứa hẹn có nhiều hoạt động bùng nổ hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2022!

Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022 Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022

Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
Hyundai Phố Hiến vinh dự tham dự Hội nghị đại lý 2022
🏫 Hyundai Phố Hiến
⭐Địa chỉ: số 8 Đình Điền, P.Lam Sơn, TP. Hưng Yên, Hưng Yên
⭐Hotline Kinh Doanh: 0904.607.00712
⭐Hotline Dịch vụ: 0904.111.237
0904607007 - Kinh doanh
Gọi ngay