GIỚI THIỆU CHI TIẾT CÁC DÒNG XE TẢI HYUNDAI
Hyundai Phố hiến cung cấp phụ tùng chính hãng đáp ứng nhu cầu thay thế kịp thời. Liên hệ đến Hotline 0904 111 237 để nhận được báo giá tốt nhất

DÂY CUROA

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP: 350

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

16.000.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
6.5 tấn | 7. 5 Tấn

Đơn vị tính:
Xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

5.500.000

PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI TUCSON

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

16.000.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

5.500.000

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

16.000.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

5.500.000

PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI KONA

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

12.650.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

4.500.000

PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI ACCENT

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

12.650.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

4.500.000

PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI ELANTRA

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

12.650.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

4.500.000

PHIM DÁN CÁCH NHIỆT HYUNDAI – I10

Phim dán kính cách nhiệt Llumar siêu cấp Diamond

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Mỹ

Bảo hành: BH 10 năm

12.650.000

Phim dán kính cách nhiệt NEWSOLAR

Mã SP:

Số lượng:
1

Đơn vị tính:
xe

Xuất xứ: Hàn Quốc

Bảo hành: BH 10 năm

4.500.000